S čím Vám mohu pomoci

Individuální psychoterapie

Terapeutické zaměření:

 • Deprese
 • Zvládání úzkostí a stresu
 • Psychosomatické obtíže
 • Vztahové obtíže
 • Životní změny
 • Stud a pocity viny
 • Nízké sebevědomí
 • Truchlení a zpracování traumat
 • Životní / tvůrčí blok
 • Krize identity

Kognitivně-behaviorální léčba nespavosti

Léčba nespavosti zahrnuje:

 • Zhodnocení obtíží
 • Teorii o spánku
 • Zásady spánkové hygieny
 • Nácvik relaxačních technik
 • Mindfulness
 • Změny spánkových návyků
 • Zvládání vířivých myšlenek
 • Přestavbu myšlenkových procesů

Jak Vám terapie může prospět

Pro koho je psychoterapie?

Máte pocit, že Váš život se odehrává bez možnosti ho ovlivnit. Jste bez energie, zažíváte pocity prázdna. Cítíte se nedostatečně chytří nebo atraktivní, neschopní, nedostatečně dobří… Veškerou energii vynakládáte na to, aby ostatní nepoznali, jak těžko Vám je.

Ocitáte se ve vztazích, které Vás nenaplňují. Jste osamělí. Říkáte si, že je to všechno Vaše chyba, že všichni ostatní to nějak zvládají, jenom Vám se to nedaří. Máte strach, že budete přítěží pro Vaše blízké. Pochybujete o tom, že budete vůbec někdy šťastní nebo se pohnete kupředu.

Během naší společné cesty budete moci získat jasnější náhled na to, kým chcete být, místo toho, kým bystě měli být. Budete moci navázat pevnější vztah sami se sebou a dosáhnout hlubšího porozumnění s lidmi okolo.

Nahlédneme pod jemný povrch Vašich myšlenkových procesů a vytvoříme takové, které pro Vás budou oporou po cestě k naplnění. Budete moci prožít svoje pocity a nechat odejít stud a pocity viny. Posílíte rezervu Vašich vlastních zdrojů, Vaší vnitřní moudrosti. Budete moci začít trávit čas v přítomném okamžiku a vidět smysl navzdory životním příkořím. Budete moci prožívat radost a spokojenost.