PSYCHOTERAPIE – MUDR. MARGARITA BERGEROVÁ

Pracuji v psychoterapeutickém směru Gestalt, ve své práci také aplikuji poznatky z teorií osobnostních typologií (MBTI, Enneagram). Zkušenosti čerpám z psychoterapeutického výcviku, z práce na psychiatrickém oddělení a oddělení spánkové medicíny.

Psychoterapii a poradenství v osobnostní typologii nabízím také v anglickém a ruském jazyce.

Sezení probíhají v Dejvicích na Praze 6.

S ČÍM SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT

– Sebepoznání, prohloubení v orientaci vlastní životní cestou

– Osobnostní rozvoj a spirituální růst

– Zlepšení vztahů (přátelských, rodinných, partnerských)

– Redukce depresivních příznaků

– Zvládání úzkostí a stresu

– Hněv, stud, pocity viny

– Zpracování traumat (osobních, rodinných i mezigeneračních)

– Poruchy spánku a psychosomatické obtíže

– Poradenství při výběru vhodné kariéry